Innkalling til generalforsamling 2019

Innkalling til generalforsamling
Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i PATA Norway Chapter.
Tid: Torsdag 21. februar kl. 18:30.
Sted: Thai Airways, Akersgata 32, 0180 Oslo.

Til behandling foreligger
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Kartlegging av stemmetall.
3. Konstituering; valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å signere protokollen.
4. Styrets årsberetning.
5. Regnskap.
6. Fastsettelse av kontingent.
7. Orientering om budsjett.
8. Foreta følgende valg i henhold til § 6
a. Valg av styremedlemmer og vara
9. Danning av valgkomiteen 2019/2020
10. Innkomne saker

Har du saker som du ønsker tatt opp på generalforsamlingen? Disse må være oversendt skriftlig til styret/ sekretariat senest 1 uke før generalforsamlingen. Send gjerne sakene til post@pata.no

Vil du bli med i styret til PATA Chapter Norway? Send en kort mail til årets valgkomite om hvem du er og hvorfor du ønsker å bli en del av PATA styret. Frist: 19. februar 2019.

Valgkomiteen 2019/ 2020 består av Cristina Quevedo og Berit Egset.

For mer informasjon om styrevervet se PATA Norway Chapter vedtekter og PATA-Chapter-Handbook

Vennligst gi oss beskjed om du kommer innen 19. februar på post@pata.no

Vedlegg:
– Årsregnskap 2018
– Budsjettforslag 2019
– Årsberetning 2018

Kontakt oss på post@pata.no for å få tilsendt vedlegg.

Oslo, 8. februar 2019
For styret i PATA Norway Chapter,
Michael Sørensen
PATA Norway Chapter styreleder