Styret

Styremedlemmene i PATA Norway chapter blir valgt for en 2-års periode av generalforsamlingen.

TOR ARNE KYRKJEEIDE  - Leder

Benns, Kirkegata 15, 0153 Oslo
www.benns.no

Tlf jobb: +47 977 58 562 Epost: torkisc@hotmail.com

 

HEGE KRISTIANSEN - Nestleder

Thai Airways. Akersgata 32, 0180 Oslo
www.thaiairways.no
Tlf: +47 23118888 - Epost: hege@thaiairways.no


 

WENCHE SAMUELSENStyremedlem

Konsulent Wenche Samuelsen, Stensberggaten 17a, 0170 Oslo
www.trainingfortravel.no
Tlf jobb: +47 995 23109 - Epost: wenche@trainingfortravel.no

DAVID RØGLER - Styremedlem

Privat medlem/RCCL
www.rccl.com 
Tlf: +47 91335444 - Epost: drogler@rccl.com

KARI ANN ALSTADSÆTER - Styremedlem

Paradisreiser AS, Støperigata 7, 3040 Drammen
www.paradisreiser.no
Tlf jobb: +47 93423083 - Epost: kariannalstad@gmail.com

MARIT GRESSETH - Styremedlem

Privat medlem/Amex GBT, Tordenskioldsgt. 8-10,  NO – 0130 Oslo
www.amexglobalbusinesstravel.com
Tlf jobb: +47 90196158 - Epost: marit.gresseth@amexgbt.com

 

OLE ANDREAS SKJØNHALS - Styremedlem

Orkideekspressen
www.orkide.no
Tlf jobb: +47 62482891 - Epost:oleandreas@orkide.no

WENCHE LØVLI - Styremedlem

Privat medlem/Menzies
Epost:wil35b@gmail.com


 

MARICOR MAGLASANG - Varamedlem

HRG Nordic, Søsterveien 16 G, 1781 Halden
www.hrgworldwide.com
Tlf jobb: +47 95952121 - Epost: maricor.maglasang@hrgworldwide.com

ÅSE ROBERTSEN - Varamedlem

Reisevenn, Tønsberg
www.reisevenn.no
Tlf: +47 91169930 - Epost: aase@reisevenn.no