Bli Medlem

PATA Norway Chapter er et nettverk for bedrifter i reiselivsbransjen som arbeider med Asia og Stillehavsområdet som reisemål.

Vi er en ideell organisasjon som i første rekke arbeider med bedrifter i reiselivet som selger reiser til Asia og Stillehavsområdet. Hovedorganisasjonen for PATA sitter i Bangkok, men organisasjonen har chapters eller avdelinger i en lang rekke land, både innen Asia og Stillehavsområdet, og i andre land som har turisttrafikk til dette området.

PATA Norway Chapter har en rekke medlemsbedrifter blant reisebyråer, turoperatører, flyselskaper, turistkontorer m.m.

De viktigste oppgavene for PATA Norway, er å drive opplæring og knytte kontakter mellom ulike bedrifter i bransjen, samt informere om destinasjoner i PATA-området. For de reisende, betyr dette at PATA Norway støtter reisebransjens utvikling av kunnskaper om Asia og Stillehavsområdet.

PATA Norway bidrar med kompetanseutvikling i bransjen, økt kunnskap generelt om det tilbudet man finner i Asia og Stillehavet og bidrag til en bærekraftig utvikling av reiselivet i PATA-landene. For oss som organisasjon, er det svært viktig at flest mulig får kjennskap til dette fascinerende området, samtidig som de reisende utvikler kunnskaper om og respekt for den lokale kulturen, slik at utbyttet av reisen blir maksimalt.

Derfor bør du bli medlem

Interesserte bedrifter får tilgang til:

  • destinasjonsmøter, temamøter og seminarer.
  • workshops med deltagelse fra internasjonale samarbeidspartnere, f.eks. aktuelle turistkontorer.
  • deltagelse på en rekke internasjonale aktiviteter, konferanser, mm.
  • subsidierte studieturer til land i PATA-området.

Medlemskontingenter for bedriftsmedlemskap

* 1-15 ansatte: kr. 1000
* 16-50 ansatte: kr. 1800
* over 50 ansatte: kr. 2500 / Byråkjede: kr 5000,-

Medlemskontigent individuelle 

F.o.m kontingentåret 2010 er det vedtektsbestemt og åpnet for individuelle medlemskap under følgende retningslinjer; Individuelt medlemskap har ikke stemmerett på generalforsamlingene og kan ikke bruke PATA logoen i markedsføring men er tillatt til å delta på alle arrangement i PATA Chapter Norges regi. Skifter medlemmet yrke gjelder medlemskapet kun ut kontingentåret. Kontingent: 300,- per år.

Vil du melde deg inn? Kontakt oss på post@pata.no