PATA Norway

Pacific Asia Travel Association er en verdensomspennende organisasjon.

PATA ble stiftet på Hawaii i 1951, og er en ”non profit” organisasjon. PATA-området omfatter 43 land og dekker verdensdelen fra Pakistan og India i øst, over hele Asia og Stillehavet, frem til land ved den nord-amerikanske vestkysten.

PATAs formål er å fremme turismen og reisetrafikken til dette området ved bl.a. å øke reisebransjens kunnskaper om verdens raskest voksende reisemarked. Samtidig anser PATA det er viktig å finne en balanse mellom landets økonomiske vekst og bevaring av landets opprinnelige natur og kulturarv.

PATAs internasjonale medlemmer 

Over 100 nasjonale og lokale turistorganisasjoner, 55 fly- og cruiseselskaper, og flere tusen aktører fra reiselivsnæringen er medlemmer av PATA. Hovedorganisasjonen med sete i Bangkok publiserer tidsskrifter, informerer medlemmene om alt som rører seg i PATA-området. Internasjonale workshops, messer og andre relevante aktiviteter blir organisert derfra.

For mer informasjon om PATA, besøk deres offisielle webside www.pata.org

PATA Chapters

Virksomheten ivaretas ellers av et økende antall lokale PATA-foreninger spredd over hele verden, såkalte PATA Chapters. Norway Chapter er ett av mer enn 43 chapters som totalt teller over 17000 medlemmer i reiselivsbransjen. Foruten alle nordiske land, finner man også et par andre europiske land som medlemmer av PATA.

PATA Norway Chapter

Det norske chapteret ble etablert i 1992 og har i dag mer enn 100 medlemmer blant landets reisebyråer, turoperatører, flyselskaper, og nasjonale turistkontorer. Målet er å tilby alle medlemmer viktig og aktuell informasjon om PATA-landene, om utviklingen, trender, investeringer, og markedsføringen innen området.

Nordiske Chaptere

Både Danmark, Sverige og Finland har egne chaptere. De nordiske chapterne jobber på tvers av grensene, arrangerer studieturer og årlige møter for styrerepresentanter.

Er du interessert i å vite mer om dem og deres aktiviteter, trykk på følgende linker:

PATA Danmark 
PATA Sverige 
PATA Finland