Medlemmer

JOURNALISTER OG MEDIA

Aasum, Kjell
Aasbø, Morten
Baardseth, Helge
Bjørnsti, Gunnhild
Cappelen, Nina Venstø
Dfly
Ekensteen, Berit
Fonbær, Dag
Forsdahl, Rolf
Garseg, Kai
Langholm, Anders
Langset, Mona
Larsen, Cecilie
Lundereng, Inge
Molstad, Arild
Noer, Knut
Skauge, Christian
Norges varemesse
Smith, Espen
Traveltrade Media
Tuhus, Jenny Bull

INDIVIDUELLE MEDLEMMER

Abebe, Messay
Egset, Berit
Eimhjellen, Rigmor
Enger,Gro
Foster-Nielsen, Arlene
Globetrotter, Elisa
Grewe, Maria
Gundersen, Hilde
Halvorsrød, Merete
Karlsen, Hilde
Kjølberg, Tor
Løvli, Wenche Irene
Maglasang, Maricor – Reiserådet
Olsen Morten Hamre
Polmar, Silje
Samuelsen, Wenche – HRG
Strømme, Trine
Ødegård Sigrid