Protokoll- Generalforsamling i PATA Norway Chapter 2022

Innkalling til generalforsamling 2022

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i PATA Norway Chapter.Tid: Onsdag 16. februar 2022 - klokken 18.30Sted: Møllergata 37, 0179 Oslo (lokalene til ASB Consult) Vennligst gi oss beskjed om du ønsker å delta på generalforsamlingen innen 10. februar på post@pata.no SAKSLISTE:1. Godkjenning av innkalling og dagsorden2. Kartlegging av stemmetall3. Konstituering; valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å signere protokollen4. Styrets årsberetning5. Regnskap6. Fastsettelse av kontingent7. Orientering om budsjett8. Foreta følgende valg i henhold til § 6a. Valg av styremedlemmer og vara9. Danning av valgkomiteen 2021/202210. Innkomne sakerHar du saker som du ønsker tatt opp på generalforsamlingen?Disse må være oversendt skriftlig til styret senest 1 uke før generalforsamlingen. Send sakene til post@pata.no Vil du bli med i styret til PATA Chapter Norway?Send en kort mail til årets valgkomite om hvem du er og hvorfor du ønsker å bli en del av PATA styret. Frist: 10. februarValgkomite er Michael SørensenE-mail: michael@ibsenreiser.no For mer informasjon om styrevervet se PATA Norway Chapter vedtekter og PATA-Chapter-Handbook  Kontakt oss på post@pata.no for å få tilsendt vedlegg.– Årsregnskap 2021– Budsjettforslag 2022– Årsberetning 2021 Oslo, 31. januar 2022For styret i PATA Norway Chapter,Hege KristiansenPATA Norway Chapter konstituert styreleder